• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000174813

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000174813.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pozyskiwanie i dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gmin: Grodziec, Rychwał i innych okolic.
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz gospodarczego rozwoju wsi.
Szeroko rozumiana działalność kulturalna na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
Edukacyjne oddziaływanie na dzieci wiejskie poprzez umożliwienie im poznania najwartościowszych obiektów kultury, gospodarki, nauki i sportu w miastach.
Organizowanie kolonii dla dzieci biednych.

Prowadzone działania
Do aktualnych najważniejszych prowadzonych działań możemy zaliczyć pozyskiwanie i dystrybucja żywności wśród najuboższych w gminach Grodziec i Rychwał na terenie powiatu konińskiego.
W roku 2004 objęto pomocą żywnościową 900 osób z terenu gminy Grodziec i gminy i miasta Rychwał na kwotę 30 tys. zł.
W roku 2005 przy współpracy Konińskiego Banku Żywności na ternie gminy Grodziec i gminy i miasta Rychwał objęto pomocą żywnościową 1800 osób, wśród których rozdysponowano produkty w ilości 33000 kg na kwotę 97 827,13 zł.
W roku 2006 według przeprowadzonego rekonesansu w terenie należałoby objąć taką pomocą około 2270 osób.
Posiadamy drużynę sportową piłki nożnej, w związku z tym zamierzamy pozyskiwać środki finansowe na budowę boiska sportowego w miejscowości Jaroszewice Gm. Rychwał.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!