• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000175353

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000175353.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Świadczenie miłości Chrystusowej w oparciu o naukę i długoletnią praktykę miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo.
Ożywianie ducha miłości wśród ludzi.
Poszanowanie godności każdego człowieka.
Działanie zawsze i wszędzie w duchu sprawiedliwości i pokoju.
Obrona życia poczętego.
Służba ubogim i cierpiącym.

Podopieczni organizacji i prowadzone na ich rzecz działania:
1. Dzieci z rodzin patologicznych
-wyjazdy letnie
2. Kobiety z dziećmi
-pomoc rzeczowa (odzież, paczki żywnościowe, odżywki)
3. Osoby niepełnosprawne
-pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe, odzież)
-spotkania okolicznościowe
-Grupa Muminków dla osób chorych psychicznie - druga niedziela miesiąca, kontakt przez ks. Roberta Berdychowskiego
4. Osoby starsze
-pomoc rzeczowa (odzież, paczki żywnościowe)
-turnusy letnie - niewielka odpłatność
-spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Chorych, Wigilii, Świąt Wielkanocnych
5. Parafianie
-opieka w domu
-pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe)
-pomoc finansowa (sporadycznie)
6. Wszyscy potrzebujący
-rozdawnictwo odzieży (po umówieniu się na spotkanie)
-opieka duchowa.