• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000178103

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000178103.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia Skrzydła jest przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym dzięki sztuce, a zwłaszcza dzięki teatrowi. Wychodzimy z założenia, że w sztuce nie są ważne względy inne, niż artystyczne. Nie ma zatem znaczenia wygląd, sprawność, poziom IQ, tylko to, co ma człowiek do przekazania innym. Osoby niepełnosprawne, pokrzywdzone przez los, dyskryminowane, często dzięki cierpieniu, jakiego doświadczają, mają do przekazania innym więcej. Sztuka to platforma, gdzie idea integracji i równości w pełni się urzeczywistnia. Zajmujemy się także: psychoterapią, psychoedukacją, psychoprofilaktyką, terapią poprzez sztukę i edukacją artystyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!