• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000178324

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000178324.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Instytutu jest gromadzenie i upowszechnianie intelektualnego dorobku naszego patrona. Zadanie to jest szczególnie istotne dziś, gdy myśl Tischnera jest nie tylko przedmiotem filozoficznych analiz, ale także - a może przede wszystkim - źródłem inspiracji dla tych wszystkich, którym myślenie w "duchu tischnerowskim" jest szczególnie bliskie.

Prowadzone działania
W Instytucie działa archiwum, w którym gromadzimy wszelkie materiały i dokumenty, jakie pozostawił ks. Tischner. Szczególny nacisk kładziemy na pozycje dotychczas niepublikowane. Archiwalia dostępne są w bazie elektronicznej, która umożliwia dostęp do informacji o zbiorach archiwum za pośrednictwem Internetu.
W 2005 roku Instytut rozpoczął działalność wydawniczą. Jej owocem jest seria Drogi myślenia, która w kolejnych publikacjach prezentuje filozoficzne dokonania naszego środowiska. Instytut wydaje także Dzieła zebrane Józefa Tischnera. Ich kolejny tom, zawierający niepublikowane wcześniej wykłady głoszone w krakowskiej PWST, ukazał się w marcu 2012 roku.
Stałym elementem działalności Instytutu są otwarte wykłady, seminaria i dyskusje. Tradycją stały się także coroczne seminaria w rodzinnej miejscowości ks. Tischnera - Łopusznej. Od momentu powstania współorganizujemy odbywające się w Krakowie Dni Tischnerowskie, a w roku 2011 byliśmy ich głównym organizatorem. W miarę możliwości wspieramy także rozmaite wartościowe inicjatywy i przedsięwzięcia innych organizacji społecznych, których misja wydaje się nam bliska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!