• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000180500

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Terapeutów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000180500.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację; pomoc tym grupom w wydobyciu się z trudnej sytuacji.
- Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, które same nie potrafią sobie poradzić.
- Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie.
- Szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.
- Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych do niesienia pomocy.
- Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu terapeuty.

Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. W ramach Programu funkcjonuje:
- Ośrodek Integracji Społecznej - placówka dziennego pobytu, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z autyzmem przy ul. Białostockiej 9 w Warszawie,
- Zespół Pracy Środowiskowej,
- Punkt Konsultacyjny dla rodzin osób z autyzmem,
- Zespół Interwencji Kryzysowych z mini-hostelem,
- Świetlica dla dzieci z autyzmem,
- Obozy terapeutyczne i inne wyjazdowe formy pracy.

We wszystkich strukturach pracy terapeutycznej uczestniczą stażyści i wolontariusze ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz innych warszawskich uczelni.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!