[Notice] Undefined variable: URL

GET /krs/formularze/0000181554

Line 148 in /var/webpage/cms/pitax/code/RedPanelPage.php

Source

139 		if($this->SwapOPP() && $this->SwapOPP()->Banners() && $this->SwapOPP()->Banners()->Count()) $ban = $this->SwapOPP()->Banners();
140 		return $ban; 
141 	}
142 	
143 	public function DisplaySitemap() {
144 		return $this->IsFake();
145 	}
146  
147  public function DisplayManual() {
148 		return ($this->IsFake() || $this->$URL!="program-pit-dla-opp");
149 	}
150 	
151 	
152 	public function DontIndex() {
153 		return isset($_GET['cel']) && strlen(trim($_GET['cel']));
154 	}

Trace

Formularze PIT dla OPP - 1% PIT z PITax.pl
 • Formularze PIT
  dla Ciebie  KRS 0000181554

Formularze PIT 2017/2018

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader
lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

 

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

Zamist ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000181554.

 

    
 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows:

 1. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy .
 2. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej).
 3. Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń".
 4. Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.