• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000182717

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Wspierania Rozwoju Ruchowego "Pomóż Nam Chodzić"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000182717.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1.Wspieranie i prowadzenie rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym i dystomią mięśniową, w szczególności dzieci i młodzieży
2.Opieka i wsparcie dzieci z P.M. i D.M. pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, będących ofiarami wypadków komunikacyjnych
3.Wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży z P.M. i D.M.
4.Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat porażenia mózgowego i dystomi mięśni oraz sposobów leczenia i rehabilitacji
5.Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz pełnej integracji osób z P.M. i D.M.

Aktualnie praca Fundacji obejmuje:
- wolontariat studencki działający na UAM Poznań
- bezpłatną rehabilitację (systematyczną, cotygodniową) dzieci i młodzieży z P.M.
- współpraca z logopedami (dzieci z P.M. i z problemem mowy)
- organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin osób niepełnosprawnych - w ramach współpracy z kancelarią adwokacką Grzybkowski-Guzek, Poznań ul. Dominikańska
- wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży
- organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących usprawnienia osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.