• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000184419

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000184419.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego jest:
1. Wyrównywanie szans społeczno - rozwojowo - edukacyjnych dzieci z ubogich, dysfunkcyjnych rodzin.
2. Wsparcie duchowe osób niepełnosprawnych.
3. Dożywianie najuboższych.

Prowadzone działania
Działania Fundacji skoncentrowane są na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin a także osób niepełnosprawnych.

Dla naszych 58 podopiecznych dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat prowadzimy 4 dzienne domy: Dom Małego Stasia, Dom Św. Mikołaja, Dom Piotra oraz Dom Pawła, w których dzieci odnajdują ciepło, poczucie bezpieczeństwa, przyjaźń a także pomoc i wsparcie w trudnych dla nich sytuacjach. Każdego dnia przekonujemy się o tym, że dobroć i miłość potrafią odmienić życie drugiego człowieka.

Dla osób niepełnosprawnych corocznie organizujemy pielgrzymkę do Lourdes we Francji. Wyprawa ta jest dla nich nie tylko ważna pod względem religijnym, duchowym, lecz także bardzo często stanowi jedyną możliwość choć chwilowego opuszczenia domu.
Wielu z naszych pielgrzymów wspomina wyjazd i pobyt w Lourdes jako podróż ich życia oraz spełnienie najskrytszych marzeń.

Za działania na rzecz dzieci i młodzieży otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia od:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
Burmistrza Gminy Pragi Południe
Kapituły Orderu Uśmiechu
Fundacji im. Św. Brata Alberta
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!