• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000184858

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja imienia Profesora Mojżesza Schorra

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000184858.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Nasza Fundacja została powołana w celu w propagowania i realizowania idei edukacyjnych prof. Mojżesza Schorra (1873-1941); rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego, senatora.
Fundacja tworzy i rozwija system edukacyjny, którego celem jest przekazywanie wiedzy na temat religii żydowskiej, historii i tradycji Żydów polskich.

Prowadzone działania
Prowadzimy "Centrum Edukacji Ronalda S. Laudera", w ramach którego proponujemy wszystkim zainteresowanym nauką języka hebrajskiego i wykłady dotyczące judaizmu, historii i tradycji żydowskiej. Nasze propozycje kierujemy nie tylko do osób pochodzenia żydowskiego, ale do wszystkich zainteresowanych kulturą żydowską. Zrozumienie tradycji i kultury żydowskiej kształtuje postawy tolerancyjne wśród uczestników naszych programów. Osoby pochodzenia żydowskiego, dzięki nabywanej tutaj wiedzy umacniają swóją tożsamość żydowską. Programy dostępne są metodą stacjonarną i korespondencyjną; w ten sposób służymy zarówno mieszkańcom Warszawy i całej Polski. Tygodniowo uczestniczy w nich 200 osób.
-zajęcia prowadzone są w pięciu grupach tematycznych: Żydowskie Księgi, Kalendarz, Prawo i Etyka, Naród;
-przybliżamy Izrael i jego mieszkańców poprzez "Spotkania Izraelskie" z przedstawicielami ambasady oraz wykłady na temat politycznej historii regionu;
-przygotowujemy publikacje, oparte na naszych programach: "Pochwała dzielnej kobiety", "Antologię opowieści chasydzkich";
-informacje na temat życia żydowskiego, świąt i wydarzeń w Fundacji i innych organizacjach w serwisie www.schorr.edu.pl;
-spółpracujemy z polskimi organizacjami żydowskimi, a także z Ambasadą Izraela, Agencją Sochnut, Hebrew University, Alma College, oraz Jewish Humanitarian Fund.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!