• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000185346

Formularze PIT 2017/2018 dla Hospicjum Królowej Apostołów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000185346.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy Wspólnotą Wolontariuszy hospicyjnych - medycznych i niemedycznych. Leczymy, pielęgnujemy, wspieramy duchowo / sakramentalnie i materialnie chorych na nowotwory: dorosłych i młodzież a także dzieci w stanach terminalnych wszelkich chorób. Posługę sprawujemy przez 24h i 7dni w tygodniu a wiec także w niedziele i święta, włącznie z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Docieramy do chorych w Radomiu i w pięciu okolicznych powiatach, wyjątkowo także po za wyznaczoną granicę 50 km.
Członkowie naszej Wspólnoty NIE otrzymują wynagrodzenia. W ten sposób zachowujemy założenia Idei hospicyjnej, głoszonej i przekazanej nam przez ks.E.Dutkiewicza - Ojca Polskiego Hospicjum - bezinteresownej służby bliźnim. Niesiemy także pomoc rodzinom naszych podopiecznych, wspieramy ich w trakcie choroby jak i w czasie osierocenia. Szczególnym zainteresowaniem i troską otaczamy osierocone dzieci. Organizujemy permanentną formację wolontariatu hospicyjnego wewnętrzną jak i na terenie kraju, poprzez działający od 1996r. Formacyjny Krąg Hospicjantów Polskich im. św. Wincentego Pallottiego. Organizujemy w Radomiu - raz w roku w październiku - Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego. Należymy do przyjaciół Forum Hospicjów Polskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!