• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000186602

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Ludzi Uzależnionych "To Człowiek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000186602.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zrzeszanie się osób - organizatorów pomocy na rzecz ludzi uzależnionych i ich rodzin.
Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.
Pomoc ludziom żyjącym z wirusem HIV i chorym na AIDS.
Reprezentowanie interesów ludzi pokrzywdzonych przez choroby i obrona przed wykluczeniem społecznym.
Edukacja społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS oraz narkomanii.

Prowadzone działania
Obecnie realizowane są dwa programy terapeutyczne:
-"Razem" - skierowany do młodych ludzi;
-"Poradnia rodzinna" - skierowany do rodziców.
Programy prowadzone są w systemie ambulatoryjnym, co powoduje, że osoby uzależnione i ich rodziny są poddawane terapii równocześnie, a proces resocjalizacji przebiega równolegle z terapią.
Realizowane programy są programami autorskimi, podlegają superwizowaniu (w tym roku również planowana jest superwizja).
W szerokim zakresie prowadzona jest akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o narkotykach i uzależnieniu, kierowana głównie do rodziców i kadry pedagogicznej. Dwa razy do roku organizowane są konferencje dotyczące narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS - wspólnie z pełnomocnikiem wojewody opolskiego.
Miesięcznie z pomocy poradni korzysta około 400 osób.