• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000187020

Formularze PIT 2017/2018 dla Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000187020.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
ŁUTW jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia, a przeznaczoną dla osób starszych bez względu na ich formalne wykształcenie. Jest znaczącym i jednym z niewielu w naszym mieście stowarzyszeń, które służy człowiekowi starszemu mając na celu zachowanie równowagi intelektualnej, psychicznej i fizycznej oraz aktywizację społeczną.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia swych celów ŁUTW organizuje:
1) wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki: medycyny, socjologii, psychologii, ekonomii, historii, historii sztuki, muzykologii;
2) zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami;
3) lektoraty z języków obcych - niemiecki, japoński, francuski, angielski, esperanto - o różnym stopniu zaawansowania;
4) koła specjalistyczne rozwijające w szczególności własną twórczość członków - sekcja plastyczna i literacka;
5) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej pod kierownictwem wykwalifikowanych instruktorów;
6) wycieczki turystyczne i krajoznawcze;
7) samopomoc koleżeńska na rzecz mniej sprawnych fizycznie członków.
Zasadniczą korzyścią, jaką przynosi UTW swoim słuchaczom są wartości poznawcze zajęć. Słuchacze dzięki Uniwersytetowi zyskują grono znajomych i przyjaciół, łamiąc stereotypy o trudnościach w nawiązaniu takich kontaktów w późniejszym wieku. Poczucie pewności zaś, związane z wiedzą zaczerpniętą w UTW wpływa pozytywnie na relacje z rodziną. ŁUTW zaznaczył się na trwałe na mapie kulturalnej Łodzi, wszedł bowiem w 23 rok swej działalności. Można powiedzieć, że to "instytucja" wspomagająca rozwój człowieka i wpływająca na sposób życia w wieku emerytalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!