• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000187165

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego A'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000187165.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Niesienie pomocy materialnej i duchowej ludziom ubogim, cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego a Paulo oraz bł. Fryderyka Ozanama.

Prowadzone działania.
Praca organizacji koncentruje się na wspieraniu ludzi znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Polega ona głównie na:
1) odwiedzaniu rodzin najuboższych przez wyznaczonych w tym celu opiekunów, którzy niosą im pomoc materialną i duchową.
Obecnie taką opieką objętych jest około 600 osób,
2) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 25 dzieci w wieku szkolnym, która jest czynna przez cały rok od od pon. - pt. w godz. 14.00 - 19.00,
3) organizowanie dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych półkolonii, kolonii zimowiska oraz imprez, takich jak: "Spotkanie z Zającem", "Spotkanie ze św. Mikołajem", Dzień Dziecka oraz inne,
3) organizowanie akcji charytatywnych lub udział w nich, np. "Niech wszyscy mają święta" - udział w akcji, której inicjatorem jest Telewizja Kablowa PRO - ART w Ostrowie Wielkopolskim, coroczny Festyn Rodzinny oraz inne o mniejszym zasięgu,
4) edukacja i profilaktyka na temat zdrowego trybu życia - przygotowywanie audycji telewizyjnych, wykłady, pogadanki (w mediach lokalnych, np. profilaktyka antyalkoholowa),
5) katolicka działalność wspólnotowa (Nowenna do św. Wincentego a’Paulo, udział w ogólnopolskich rekolekcjach i wincentyńskich dniach modlitw w Częstochowie, włączanie się do adoracji Matki Boskiej Różańcowej, adoracja Najświętszego Sakramentu itp.)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!