• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000189160

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000189160.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette`a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwości terapii.

Prowadzone działania
Działalność stowarzyszenia jest skierowana do osób dorosłych dotkniętych schorzeniem, jak również do rodziców dzieci i młodzieży dotkniętych tą chorobą na terenie całej Polski. Według badań naukowych 1 osoba na 200 ma pełne objawy Syndromu Tourette’a.
Prowadzimy punkt informacyjno-konsultacyjny przez telefon, stworzyliśmy listę referencyjną lekarzy, współpracujemy z Kliniką Akademii Medycznej - Klinika Neurologii w os. dr. P. Janik, założyliśmy stronę internetową, planujemy wydanie książki tłumaczonej z języka niemieckiego autorstwa A. Scholzolz`a pt. "Moje dziecko ma tiki" oraz wiele ulotek, nawiązaliśmy kontakty ze stowarzyszeniami zajmującymi się Syndromem Tourette`a z całej Europy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!