• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000191584

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Merkury"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000191584.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją organizacji jest zapobieganie uzależnieniom oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Naczelnym hasłem "Z radością zmieniamy rzeczywistość".

Prowadzone są działania:
- poradnictwo,
- psychoterapia indywidualna,
- psychoterapia grupowa,
- wywiady środowiskowe,
- grupy wsparcia dla rodziców i młodzieży,
- środowiskowa świetlica wychowawczo-terapeutyczna dla dzieci w Wałbrzychu przy ul. Reymonta 32,
- wsparcie dla liderów młodzieżowych,
- grupy liderskie,
- warsztaty, szkolenia, seminaria i konferencje dla osób pracujących z podopiecznymi,
- poradnictwo internetowe dla osób wchodzących w uzależnienie, uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób żyjących z HIV/AIDS, a także osób przeżywających kłopoty emocjonalne (www.poradnictwo.pl),
- wspomaganie osób niepełnosprawnych,
- aktywizacja bezrobotnych,
- szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy,
- wspieranie przedsiębiorczości społecznej i inicjatyw obywatelskich,
- wspomaganie lokalnych społeczności i partnerstw,
- wymiana doświadczeń i realizacja projektów międzynarodowych.

Organizacja wpisana jest do:
- Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia mogąc w ten sposób prowadzić doradztwo zawodowe.