• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000191928

Formularze PIT 2017/2018 dla Instytut Spraw Obywatelskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000191928.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.
Marzy nam się społeczeństwo, w którym obywatele są zaangażowani w życie publiczne, dbają o dobro wspólne, mają świadomość swoich praw i obowiązków, potrafią ze sobą współpracować.

Od początku naszej aktywności, staramy się skupiać wokół Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) społeczników i ekspertów zainteresowanych działalnością dla dobra wspólnego, w ramach prowadzonych przez nas inicjatyw. Instytut kieruje swoje działania zarówno do obywateli, jak i do administracji publicznej, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych.

Inicjatywy realizowane przez INSPRO:
1. Obywatele decydują - www.obywateledecyduja.pl
2. Tiry na tory - www.tirynatory.pl
3. Obywatele rozliczają - www.obywatelerozliczaja.pl
4. Naturalne geny - www.naturalnegeny.pl
5. Centrum Wspierania Rad Pracowników - www.radypracownikow.info
6. Miasto w ruchu - www.miastowruchu.pl
7. Dom to praca - www.domtopraca.pl
8. Centrum KLUCZ - www.centrumklucz.pl
9. Obywatele KOntrolują - www.obywatelekontroluja.pl
10. Kuźnia kampanierów - www.kampanierzy.pl

Metody
W ramach naszych programów prowadzimy m.in. ogólnopolskie kampanie społeczne, organizujemy seminaria eksperckie i konferencje prasowe, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, prowadzimy tematyczne serwisy internetowe, organizujemy wystawy objazdowe i akcje miejskie, szkolimy i doradzamy, wydajemy raporty, filmy i publikacje książkowe.

Ludzie
Największym dobrem Instytutu są mocne strony zaangażowanych w jego działalność ludzi - społeczników, aktywistów i ekspertów. Wyróżnia ich postawa obywatelska. Zapraszamy osoby z żyłką społecznikowską do zespołu naszych współpracowników. W ramach działań, pod szyldem Instytutu oferujemy możliwość zmieniania świata metodą małych kroków. Osoby z różnych części kraju mogą działać lokalnie w ramach tematycznych Sieci INSPRO np.: Sieć „Tiry na tory”, Sieć „Naturalne Geny” czy Sieć :Obywatele decydują".

Współpraca
Współpracujemy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy otwarci na kooperację z organizacjami, które mają podobne cele działania. Instytut współpracuje m.in. z Federacją Zielonych Grupa Krakowska, Koalicją Polska Wolna od GMO (www.polska-wolna-od-gmo.org), Studenckim Radiem „Żak” Politechniki Łódzkiej oraz International Association of Public Transport (www.uitp.org). Ponadto Instytut współpracuje w zakresie innowacji z firmą Innovatika (www.innovatika.pl), w zakresie coachingu z Izbą Coachingu (www.izbacoachingu.com) a w zakresie marketingu z firmą Midea (www.midea.pl).

Media
Instytut opiera swoją działalność na ścisłej współpracy ze środkami masowego przekazu. Dziennikarze wykorzystują projekty realizowane przez Instytut do przygotowywania materiałów medialnych. Nasi aktywiści i eksperci uczestniczą w programach telewizyjnych i radiowych oraz udzielają wywiadów dla prasy. Współpraca z dziennikarzami polega również na pomocy w tworzeniu publikacji prasowych opartych na badaniach, analizach i raportach Instytutu.

Sponsorzy
Instytut jest organizacją o statusie fundacji pożytku publicznego. Realizuje projekty na zasadach non profit. Wszelkie dotacje i darowizny od osób prywatnych i darczyńców instytucjonalnych przeznaczamy na działalność statutową.

Przekaż 1% swojego podatku - KRS 0000191928

INSPRO - inspirujemy, prowokujemy do działania :-)

Więcej: www.inspro.org.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!