• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000194632

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000194632.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
a) odbudowa fontanny "Potop" w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", a następnie przekazanie jej w formie darowizny na rzecz miasta Bydgoszczy.
b) działanie na rzecz odbudowy i konserwacji zabytków bydgoskich.
c) promocja miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego.

Prowadzone działania
a) prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
b) prowadzenia inwestycji związanej z odbudową fontanny "Potop",
c) prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym wydawania książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w internecie,
d) współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami i placówkami upowszechnienia oświaty, kultury i sportu, a także z innymi podmiotami chcącymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!