• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000197582

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Jestem" im. Św. Jana Bosko

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000197582.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.
2. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
3. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży.
4. Działalność na rzecz osób bezrobotnych.
5. Działalność na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Prowadzone działania
1. Wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych (źródłem finansowania są zasądzone przez sąd tzw. świadczenia pieniężne i nawiązki sądowe).
2. Organizacja zimowego wypoczynku w okresie ferii zimowych ( wyjazd w góry dla dzieci i młodzieży, połączony z nauką jazdy na nartach).
3. Stała współpraca z Fundacją Nowy Staw z Lublina (międzynarodowa wymiana młodzieży i udział w akcji "Akademia "Złota 9" wolność i solidarność").
4. Organizacja przedstawień teatralnych z udziałem dzieci i młodzieży (jasełka, przedstawienie profilaktyczne, część artystyczna na Święto patrona Stowarzyszenia - Św. Jana Bosko).
5. Stała praca formacyjna (cotygodniowe spotkania w grupach dzieci i młodzieży z ich animatorami).
6. Działalność w zakresie sportu (wyjazdy na basen, wyjścia na halę sportową i mecze piłki nożnej oraz koszykowej itp.).