• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000201002

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Hospicyjna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000201002.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Hospicyjna powstała na początku 2004 roku. Jej celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno-szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

Fundacja wspiera działania Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, mające na celu integrację i promocję działań hospicyjnych na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Na co dzień współpracuje ze środowiskiem medycznym i naukowym, ciesząc się uznaniem świata nauki, polityki oraz mediów.

DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE
Edukacja społeczna poprzez ogólnopolskie kampanie i inne działania medialne.
Wymiana informacji i forum wymiany doświadczeń dla ośrodków hospicyjnych i społeczeństwa poprzez portal www.hospicja.pl i dwumiesięcznik "Hospicjum to też Życie".
Działalność wydawnicza i edukacyjna w ramach "Biblioteki Fundacji Hospicyjnej".
Wsparcie merytoryczne i finansowe ośrodków hospicyjnych gotowych do współpracy - szkolenia, utworzenie specjalnych funduszy grantowych.
Troska o ideały ruchu hospicyjnego poprzez formację intelektualną i duchową pracowników i wolontariuszy hospicyjnych.
Ogólnopolska Kampania Społeczna "Hospicjum to też życie".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.