• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000201405

Formularze PIT 2017/2018 dla Polski Związek Filatelistów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000201405.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Związku:
a) stwarzanie swoim członkom warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych zamiłowań, w tym kolekcjonerskich oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa,
b) promowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą,
c) chronienie członków przed działaniami na ich szkodę w zakresie kolekcjonerstwa,
d) doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa,
e) popularyzowanie, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków,
f) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym.

2. Związek realizuje swoje cele przez:
a) udzielanie porad, szkolenie oraz pomoc w zbieraniu znaków pocztowych i w wystawiennictwie,
b) popieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu filatelistyki i innych form kolekcjonerstwa,
c) zgłaszanie propozycji do planu emisji znaków pocztowych,
d) prowadzenie fachowych bibliotek i dokumentacji z dziedziny filatelistyki,
e) prowadzenie Polskiej Akademii Filatelistyki i działalność Studium Filatelistyki PZF,
f) organizowanie filatelistyki wśród młodzieży w zakresie edukacji publicznej oraz wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
g) organizowanie wystaw filatelistycznych, konkursów i innych imprez oraz szczególne uhonorowanie wystawców członków Związku,
h) powoływanie i odwoływanie - zgodnie z odrębnymi regulaminami - ekspertów badających autentyczność znaków pocztowych, rzeczoznawców wyceniających walory filatelistyczne oraz sędziów konkursowych wystaw filatelistycznych,
i) powoływanie komisji problemowych jako organów funkcjonalno-doradczych i wykonawczych,
j) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny swoich członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!