• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000201491

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000201491.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania

Działamy w celu zintegrowania społeczności lokalnej wsi Kocur i Malichowa, które stanowią jedno Sołectwo.

Jednak nie wykluczamy współpracy między sołectwami.
Dotychczas zorganizowaliśmy kilka festynów dla całych rodzin, opartych na występach dzieci i młodzieży oraz uczestnictwie w grach i zabawach.
Nie obyło się też bez gier sportowych. Z UMiG w Dobrodzieniu otrzymaliśmy w dzierżawę działkę pod budowę wiejskiego domu spotkań, gdzie mogło by działać Koło Gospodyń Wiejskich, przedszkole dla dzieci (szczególnie w sezonie letnim), świetlica środowiskowa itp. Przy pomocy UMiG w Dobrodzieniu ogrodziliśmy działkę siatką ogrodzeniową i doprowadzony został prąd.

W obecnym czasie jest wykonywana dokumentacja projektowa na budowę Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP w Kocurach.

Poza tym staramy się podtrzymywać tradycje regionalne. Poprzez organizowanie corocznej Majówki, która sprzyja kultywowaniu lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Integruje miejscową wielokulturową społeczność. W organizację imprezy włączają się całe rodziny, w tym również dzieci i młodzież, co sprzyja aktywizacji młodego pokolenia.