• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000203720

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000203720.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) popularyzację wiedzy o tradycjach bojowych i pokojowej służbie żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

2) współdziałanie z jednostkami i instytucjami wojskowymi, placówkami naukowymi w inicjowaniu i koordynowaniu badań historii 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

3) archiwizacja dokumentów z historii 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

4) obrona interesów zawodowych byłych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

5) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,

6) organizowanie zjazdów, spotkań środowiskowych członków Stowarzyszenia,

7) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

8) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu jak i w prasie wojskowej,

9) przeprowadzanie zebrań i posiedzeń poświęconych omawianiu, organizowaniu, i opiniowaniu działalności statutowej podejmowaniu stosownych uchwał,

10) pomoc w zakresie warunków socjalnych i zdrowotnych członków Stowarzyszenia,

11) opracowywanie i przedkładanie postulatów, wniosków organom wojskowym, państwowym, samorządowym dotyczących członków Stowarzyszenia,

12) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy byłych jednostek 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej lub szczególnych osiągnięć Stowarzyszenia,

13) zapewnienie uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w obchodach świąt wojskowych i państwowych oraz rocznic historycznych, ćwiczeniach, pokazach organizowanych przez Wojsko Polskie,

14) udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa, młodzieży oraz szacunku i pamięci do tradycji walk niepodległościowych i chwały oręża polskiego,

15) przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia zasad honoru i godności oraz obyczajów Wojska Polskiego,

16) współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!