• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000203893

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja - Przygoda z Edukacją

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000203893.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pokazujemy młodym ludziom, że to, kim i jacy będą w przyszłości zależy przede wszystkim od ich chęci do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności społecznych.

Cele:
1) wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich w tym wartości pracy,
2) promowanie wartości chrześcijańskich i idei ekumenizmu,
3) wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
4) organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
5) inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej działaniom na rzecz poznania, pokoju i pojednania między narodami,
6) inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej rozwojowi intelektualnemu i profesjonalnemu dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

Prowadzone działania
-"life coaching" - wspieranie zagubionych młodych ludzi
- motywowanie mlodzieży w wieku 14-25 lat do udziału w międzynarodowym programie "The International Award for Young People" więcej info na specjalnej stronie projektu www.intaward.pl
- zachęcanie pełnoletniej młodzieży do wyjazdu na Wolontariat Europejski EVS
- inspirowanie młodzieży i pracowników młodzieżowych do podejmowania róznorodnych dzialań na rzecz społeczności lokalnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!