• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000203930

Formularze PIT 2017/2018 dla Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych "Widnokrąg"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000203930.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją naszego Stowarzyszenia jest:
Upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
Wspieranie rozwoju kultury i sztuki osób niepełnosprawnych w szczególności dzieci i młodzieży.
Integracja międzynarodowych i polskich środowisk kulturalnych.
Reprezentowanie zintegrowanych środowisk kulturalnych wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji społecznych i zawodowych, krajowych oraz międzynarodowych.
Inicjowanie i wspieranie działań i inwestycji w zakresie upowszechniania kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
Dążenie do likwidowania barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy grupami niepełnosprawnych, a innymi grupami społecznymi.
Tworzenie warunków do pełnego włączania osób niepełnosprawnych w lokalne środowiska społeczne.
Prowadzenie działalności mającej na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zajmującym się szeroko pojętą twórczością działalności pomocowej i charytatywnej.

Prowadzone działania:
Zajmujemy się niepełnosprawnymi artystami. Szczególnie skupiamy się wokół osób niewidzących i niedowidzących.
Na co dzień pracujemy z grupą dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych z Wrocławia. Organizujemy ogólnopolskie koncerty, przeglądy, festiwale promujące niepełnosprawnych artystów. Nagrywamy płyty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!