• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000204426

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dzieci Niczyje

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000204426.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:
- Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka


Prowadzone działania:
- Udzielanie doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia oraz ich opiekunom.
- Prowadzenie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych.
- Organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych.
- Prowadzenie badań i analiz poszerzających wiedzę o problemie dziecka krzywdzonego oraz stanowiących podstawę projektowanych działań.
- Program stażowy - szkolenia i treningi dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych.
- Program konsultacyjny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej adresowany do zespołów, które realizowały lub planowały realizację projektów na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym w Bułgarii, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Ukrainie.
- Program nt. zagrożeń dzieci w Internecie - "Dziecko w Sieci"
- Program wczesnej profilaktyki przemocy wobec dzieci - "Dobry Rodzic - Dobry Start"
- Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
- Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
- Program certyfikowania placówek - "Chronimy Dzieci"
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
- Program wydawniczy
- Program badawczy

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI i PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA
1. dzieci krzywdzone fizycznie, psychicznie i zaniedbywane
-Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, tel. 22 616-16-69
- Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa, tel. 22 826 88 62
2. Profesjonaliści zawodowo pracujący z dziećmi
-cykl szkoleń w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego
- działalność wydawnicza
- biblioteka - Fundacja gromadzi publikacje z problematyki krzywdzenia dzieci
3. Studenci kierunku psychologicznego lub pedagogicznego
- staże, program treningowy (indywidualna praca z dziećmi)
- biblioteka - Fundacja gromadzi publikacje z problematyki krzywdzenia dzieci.