• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000205632

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000205632.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze stowarzyszenie powstało w 2004 roku. Skupia miłośników zamku w Chudowie (w większości mieszkańców Gminy Gierałtowice).
W 2005 roku, dzięki pozyskanym środkom, byliśmy głównym organizatorem jubileuszu 700-lecia Chudowa. Zorganizowaliśmy także (w ramach programu "Działaj Lokalnie") letnie warsztaty teatralne na zamku w Chudowie dla dzieci z terenu Gminy Gierałtowice. Przede wszystkim jednak wsparliśmy prace rekonstrukcyjne w zamku (sfinansowaliśmy wykonanie jednej z podłóg zrekonstruowanej wieży zamku w Chudowie).
Nasza działalność nie ogranicza się jednak jedynie do chudowskiego zamku. W 2005 roku wsparliśmy również prace prowadzone przy średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry oraz ruinach zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa i ruinach pałacu opackiego w Wierzbnej koło Świdnicy.
W 2006 roku dofinansowaliśmy budowę balustrad w wieży zamkowej w Chudowie, a także pokryliśmy część kosztów funkcjonowania samego muzeum (ogrzewanie wieży). Wolontariusze z naszego Stowarzyszenia brali aktywny udział w organizacji VII Jarmarku Średniowiecznego na Zamku w Chudowie oraz III Przeglądu Tańca Dawnego PAWANA’2006, który odbył się we Wrocławiu i Wierzbnej. Wsparliśmy również odbudowę dachu na pałacu opackim we Wierzbnej koło Świdnicy, konserwację średniowiecznych malowideł ściennych w wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry oraz prace porządkowe w ruinach zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa.
W 2007 roku dofinansowaliśmy ogrzewanie Muzeum Zamku w Chudowie oraz konserwacji tynków i drewnianych portali II pietra średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry.
W roku 2008 podjęto decyzję o skupieniu się na działalności muzealnej - w latach 2008-2013 Stowarzyszenie dofinansowywało więc przede wszystkim utrzymanie muzeum zamku w Chudowie (zapłata za energię elektryczną w muzeum) oraz muzeum wieży książęcej w Siedlęcinie (głównie rozbudowę wystawy archeologicznej).
Podobne zadania zaplanowane sa w roku 2014.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!