• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000206172

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Tacy Sami"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000206172.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nadrzędnym celem jest działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego ludzi niepełnosprawnych;
Dbałość o aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
Promowanie interesów ludzi niepełnosprawnych ze stałą oceną działań podejmowanych w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej, medycznej;
Wspieranie działań na rzecz integracji: społecznej, zawodowej z równoczesnym uświadomieniem społeczeństwom, politykom, że ma ona elementarne znaczenie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie uczestniczy w organizacji:
-Zabaw integracyjnych, w których udział biorą mieszkańcy zaprzyjaźnionych Domów, uczestnicy WTZ, ŚDS oraz niepełnosprawni ze środowiska lokalnego.
-Ogólnopolskich Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych w biegach przełajowych „O Puchar Kocich Gór" - jest to impreza cykliczna, w której uczestniczy 20 Domów Pomocy Społecznej, WTZ, ŚDS, ZAZ, młodzież szkolna, przedszkolna, gimnazjalna i pracownicy samorządowo - oświatowi.
-„Sportowego Turnieju Rodzinnego" cykliczna impreza sportowa, w której udział biorą niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, ich rodziny i przyjaciele.
-Współpraca z drużyną sportową „HERKULES" działającą przy DPS Kobyla Góra oraz udział w Olimpiadach Specjalnych.
Współpraca z DPS Kobyla Góra w organizacji imprez okolicznościowych m.in.: Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Chłopaka, Dzień Pracownika Socjalnego, Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!