• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000207011

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000207011.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób.
2. Wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin.
3. Wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość i monitorowanie po każdej hospitalizacji w celu zapobiegania i ograniczenia ilości i czasu hospitalizacji.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie organizuje regularnie spotkania rodzin, które wspierane są przez doświadczonych psychologów.
Prowadzi także pomoc psychologiczną dla rodzin dotkniętych problemem w postaci psychologicznych konsultacji indywidualnych.
Organizuje wyjazdy integracyjno-szkoleniowe oraz wyjazdy o charakterze terapeutycznym.
Prowadzi zespoły leczenia środowiskowego w domach osób chorujących psychicznie.
Stale współpracuje z psychologami, terapeutami oraz lekarzami.
Jest członkiem Łódzkiej Filii Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Aktywni na Rynku Pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany wraz z warszawską Fundacją "Hej Koniku", którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zdobyciu doświadczenia zawodowego na rynku pracy.