• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000207883

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "Europa" Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000207883.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie działalności edukacyjnej,
- działanie na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa, w szczególności osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się,
- wyrównanie szans edukacyjnych grup społecznych, w szczególności z małych miejscowości z utrudnionym dostępem do ośrodków naukowych oraz zagrożonych wykluczeniem,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwoju technik informatycznych,
- upowszechnienie kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie,
- wspieranie działalności naukowej oraz wydawniczej.
- Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizację konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, konkursów, szkoleń dla poszczególnych grup docelowych,
- organizowanie staży zawodowych i naukowych w tym zagranicznych,
- współpracę z innymi instytucjami,
- prowadzenie działalności doradczej na rzecz instytucji i beneficjentów,
- fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych i kreatywnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.