• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000208157

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Azylu Koci Świat

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000208157.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- ochrona zwierząt, a zwłaszcza kotów miejskich,
- rozpowszechnianie humanitarnego traktowania zwierząt,
- przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
- ochrona środowiska

Prowadzone działania
1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sprawowania opieki nad kotami
miejskimi, organizowanie adopcji zwierząt,
2. opieki weterynaryjnej
3. prowadzenia zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie nadpopulacji
4. organizowania akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie
pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowane adopcji zwierząt,
sterylizacji,
5. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi,
policją, strażą miejską,
6. gromadzenia funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji
materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji.