• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000210134

Formularze PIT 2017/2018 dla Nazaret Świetlica dla Dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000210134.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Świetlica "Nazaret" powstała z myślą o osobach potrzebujących z terenu Nowego Miasta Lubawskiego, z głównym naciskiem na pomoc najmłodszym. Wydawane są posiłki dla osób dorosłych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Dzieci, będące pod opieką wychowawców, również otrzymują dwa posiłki oraz pomoc w nauce. Wychowawcy organizują dzieciom czas, którego często nie są w stanie wypełnić rodzice.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy dla dzieci.
Świetlica działając w najbliższym środowisku lokalnym dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia:
a) wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
b) zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze
c) współpracuje ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!