• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000210978

Formularze PIT 2017/2018 dla Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000210978.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- Świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodzin,
- reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, NFZ w sprawach świadczeń zdrowotnych,
- dbanie o jakość leczenia cukrzycy wśród dzieci i młodzieży, aby spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty leczenia chorego nie przekraczały możliwości finansowych rodziny,
- świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego dla członków Stowarzyszenia,
- organizowanie różnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin, a także informacyjnej o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz o problemach ludzi chorych na cukrzycę insulinozależną.

Prowadzone działania
Członkowie Stowarzyszenia to ok 100 osób - główne rodzice i opiekunowie dzieci chorych. Co dwa miesiące organizujemy szkolenia edukacyjne i reedukacyjne dla chorych i ich rodzin. Prowadzone są one przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyczki, psychologów, prawników, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz produkujących sprzęt diagnostyczny dla chorych. Zaopatrujemy chorych w glukometry, nakłuwacze, igły do penów i nakłuwaczy. Co roku podczas wakacji organizujemy turnusy rehabilitacyjne, które dla chorych dzieci i młodzieży są często jedyną formą letniego wypoczynku(ze względu na specyfikę choroby - opieka lekarska, oraz wysokie koszty - staramy się zdobywać środki na pokrycie przynajmniej części kosztów).