• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211323

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej "Konar"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211323.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz gminy Konarzyny i jej mieszkańców, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrona dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, promocja turystyczna i gospodarcza regionu, wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ekologicznej, ochrona dóbr naturalnych, pobudzanie tożsamości regionalnej społeczeństwa, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii i sportu.

Prowadzone działania
a) prowadzenie wszelkiego rodzaju akcji mających na celu jakąkolwiek pomoc mieszkańcom gminy Konarzyny, w szczególności osobom w trudnej sytuacji życiowej;
b) pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą;
c) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
g) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz fundacji;
h) inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!