• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211372

Formularze PIT 2017/2018 dla Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211372.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Opieka nad osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Przebywają tu również osoby chore psychicznie i dotknięte chorobą alkoholową.
Dom jest jednostką stacjonarną, która zabezpiecza w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne, kulturalno-oświatowe, społeczne i duchowe mieszkańców.
Celem jest wszechstronna pomoc człowiekowi, który ze względu na swój stan zdrowia oczekuje naszego towarzyszenia mu oraz świadczenia niezbędnej pomocy w pokonywaniu trudności napotykanych na swej życiowej drodze.

Prowadzone działania:
Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc - 80.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, które z uwagi na wiek, schorzenie, sytuację życiową, warunki mieszkaniowe bądź materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!