• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211853

Formularze PIT 2017/2018 dla Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211853.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. W skład tej organizacji wchodzą m. in. nauczyciele, przedstawiciele różnych instytucji samorządowych gminy Miastko oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w różnych branżach. W swojej działalności statutowej realizujemy różne cele i zadania. Staramy się aktywizować społeczność lokalną (szczególnie młodzież) do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska. Upowszechniamy wiedzę o regionie, kulturze i sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Wspieramy wszelkie działania służące wyrówny6waniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych typów szkół na terenie gminy Miastko. Wspieramy działania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój zainteresowań i zdolności poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjnych we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!