• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000213043

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000213043.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie zostało zawiązane na zebraniu założycielskim w dniu 17 czerwca 2004 r. pod nazwą: "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna". Inicjatorami oraz pierwszymi działaczami było 21 osób w większości rodziców dzieci uczęszczający do szkoły. Głównym jego celem było podjęcie działań zmierzających do utrzymania zagrożonej wówczas Szkoły Podstawowej. Na wypadek niepowodzenia przygotowano się do stworzenia Szkoły Stowarzyszeniowej. Dzięki staraniom wielu osób między innymi Członków Stowarzyszenia, doprowadzono do pozostawienia istniejącej już od prawie 60 lat Publicznej Szkoły Podstawowej, w której uczy się i uczyło wiele pokoleń Jasieniczan.

Na prośbę mieszkańców Drogoszowa w 2008 r. Stowarzyszenie rozszerzyło swą działalność na ich miejscowość i w związku z tym zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów.

Obecnie głównym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków na rozwój naszych miejscowości. W tym celu dzięki staraniom Zarządu 16 czerwca 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Ponadto uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez fundacje, urzędy które zajmują się udzielaniem dotacji z tzw. środków unijnych.