• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000213456

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce dla Serca"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000213456.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych, wielodzietnych, z rodzin niepełnych, a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanym wychowawczo.
Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego zarejestrowaną pod Nr 1 w Polsce pod nazwą Świetlica środowiskowa „Serce dla Serca” , która jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą dziennego wsparcia i swoją działalnością pomaga dzieciom, młodzieży (tym samym rodzicom) przede wszystkim w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje program profilaktyczny. Wychowanie w świetlicy środowiskowej opiera się na zasadach etyki oraz uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o rodzinę, opiekunów prawnych wychowanków, szkołę, społeczność lokalną.
Dopełnieniem naszego projektu jest cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, dotyczący profilaktyki uzależnień z akcentem na odkrywanie własnej wartości i godności osoby ludzkiej.

Stowarzyszenie od lat promuje teatr profilaktyczny organizowany cyklicznie co roku dla mieszkańców miasta opola pod nazwą Maski zostawimy na scenie.
Jesteśmy aktywni artystycznie. Chętnie bierzemy udział w konkursach. Jesteśmy świetlicą, która wygrała konkurs organizowany przez telewizję AXN Nakręcamy Wyobraźnię, a dzięki wygranej wyremontowaliśmy pomieszczenia w świetlicy.
Świetlica powstała bez środków publicznych z inicjatywy kilkunastu osób w 2005 roku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Naszą działalność w zakresie organizacji zajęć w świetlicy można obejrzeć w filmie nakręconym przez telewizję AXN www.youtube.com/watch?v=X68OjyZ-5Us

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!