• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000214524

Formularze PIT 2017/2018 dla Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000214524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Bazą dla psychoterapii są wartości życiowe oparte na gruncie biblijnym, by człowiek wierzący (który staje się pacjentem psychiatrycznym bądź psychosomatycznym) miał możliwość połączenia metod psychoterapeutycznych ze swoją własną filozofią życiową. Tego typu terapia musi uwzględniać i akceptować subiektywne przeżywanie choroby - także w duchowym aspekcie - i dopasować do niego odpowiednie sposoby interwencji. Wybór sposobu terapii, wspólnota terapeutyczna muszą być nacechowane- zarówno w teorii, jak i praktyce - ponadwyznaniową, ale chrystocentryczną duchowością, tak aby dla osób wierzących stworzony był A`Priori wspólny fundament zaufania.

Prowadzone działania
-Kurs DE`IGNIS - cykl 10 seminariów z dziedziny duszpasterstwa, doradztwa i pomocy ludziom chorym psychicznie
Odbiorcami są lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, duszpasterze, pracownicy socjalni oraz wolontariusze i inne osoby pracujące lub chcące pracować na rzecz osób słabych i chorych psychicznie.
-Tworzenie Forum Chrześcijańskiego Poradnictwa w Polsce.
Odbiorcami są organizacje pozarządowe, kościoły, osoby, których działalność jest związana z szeroko rozumianym poradnictwem i doradztwem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!