• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000215302

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000215302.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc ludziom umierającym w przezwyciężeniu bólu. Zorganizowanie leków przeciwbólowych i chociaż sporadycznej pomocy lekarza psychologa na terenie hospicjum i u chorych w domu.
Działalność zapewniająca poprawę jakości opieki hospicyjnej nad chorymi terminalnie i ich rodzinami.

Stowarzyszenie ma na celu realizację szeroko rozumianej pomocy społecznej poprzez:
1. Szerzenie idei ruchu hospicyjnego
2. Promowanie i organizowanie wolontariatu
3. Organizowanie i wdrażanie opieki hospicyjnej na terenie powiatu sieradzkiego
4. Integracja środowiska lokalnego.
5. Ścisła współpraca z lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej, siostrami PCK i pracownikami pomocy społecznej
6. Propagowanie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej/hospicyjnej w społeczeństwie - edukacja zdrowotna.
7. Pomoc osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.
8. Wspieranie jednostek zajmujących się opieką hospicyjną na terenie Ziemi Sieradzkiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!