• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000215446

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kulturalne JARTE

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000215446.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Kulturalne JARTE powstało w 2004 roku w Mielcu. Tworzy je grupa pasjonatów m.in. fotografii i filmu. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, związane ze współczesną sztuką i tematyką społeczną, poprzez projekty lokalne i regionalne oraz oddolne inicjatywy animujące społeczność i edukujace kulturalne.

Prowadzone działania:
- organizacja imprezy "M4 - Moje Miasto, Moje Miejsce" - impreza plenerowa organizowana od 2006 roku w Mielcu ma za zadanie propagowanie kultury i sztuki (teatru, tańca, sztuk plastycznych) oraz edukowanie społeczności,
- "Fajnie razem uwolnić miasto" - w ramach projektu w 2009r. Stowarzyszenie objęło patronatem inicjatywę młodych mieszkańców Mielca, udzielając grupie pomocy organizacyjno - prawnej w realizacji spektaklu teatralnego "Miasto" w reż. Wiesława Hołdysa. Projekt finansowany był ze środków Programu "Młodzież w działaniu".
- Projekt fotograficzny „Ludzie dla ludzi - uczestnicy ruchu solidarnościowego w 20 rocznicę wydarzeń Okrągłego Stołu”. W ramach projektu grupa fotografów ze Stowarzyszenia dokumentowała obecną sytuację osób zaangażowanych w wydarzenia poprzedzające Wydarzenia Okrągłego Stołu. Projekt finasowany był przez Fundację im. Stefana Batorego.
- Projekt „Mielecka pamięć. Spotkanie z tajemnicą i magią wielokulturowego tygla” (2010r.) - celem Projektu była promocja wartości i dziedzictwa regionalnego w odniesieniu do regionu mieleckiego. Główne założenia projektu opierały się na konieczności przekazywania wiedzy o regionie oraz budowania lokalnej tożsamości kulturowej. W ramach Projektu zostały zorganizowane 4 warsztaty fotograficzne prowadzone przez fotografików oraz teoretyków fotografii związanych z Kolektywem Fotografów visavis.pl. Dodatkowo został zrealizowany spektakl teatralny poprzedzony warsztatami teatralnymi. Uczestnicy warsztatów mieli przygotować zestawy fotografii ukazujących współczesny region mielecki. Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".
- utworzenie w 2006r. Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Metalowiec" w Mielcu - DKF powstał jako efekt projektu "Cinema Paradiso". W ramach DKF pragniemy prezentować klasykę kina oraz kino autorskie.
- realizacja cyklicznych warsztatów fotograficznych,
- organizacja wystaw fotograficznych mieleckich fotografików-amatorów (cykl wystaw "PERSONA" oraz "WIDOK" prezentowanych w Mielcu i Rzeszowie,
- współorganizacja festiwalu filmowego "HAPPY END - Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych" w Rzeszowie w latach 2006-2008. Stowarzyszenie zaangażowało się w realizację największego na terenie województwa podkarpackiego Festiwalu filmowego - festiwalu polskiego kina optymistycznego.
- współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
- udział w kampanii "Masz głos, masz wybór" w 2006r.,
- Projekt "MAKULTURA" 2006r. - w ramach projektu jego uczestnicy zbadali jaka była kilkuletnia oferta kulturalna skierowana do mieszkańców miasta Mielec.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!