• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000215866

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000215866.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
-podejmowanie inicjatyw i współudział w koordynacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz ochrony środowiska Miasta i Gminy Pilzna
-animowanie rozwoju obywatelskiej aktywności i form samoorganizacji społeczności lokalnej w realizacji zadań służących dobru publicznemu
-kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Pilźnieńskiej, upowszechnienie wiedzy o historii regionu, pielęgnowanie miejscowych tradycji i obyczajów
-współdziałanie ze szkołami w wychowywaniu młodzieży i wspieranie rozwoju jej uzdolnień
-działania na rzecz integracji europejskiej.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji w regionie. Prowadzimy w tym zakresie prace dokumentacyjne i wydawnicze m.in. "Roczniki Pilźnieńskie", "Od kapliczki do kapliczki". Organizujemy także konkursy historyczne i odczyty. Drugim celem jest współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania patriotycznego. Organizowaliśmy wyjścia dzieci i młodzieży na basen. Współfinansujemy wycieczki turystyczno-patriotyczne dla młodzieży, także węgierskiej, goszczącej w Pilźnie. Zainicjowaliśmy akcję "Harcerstwo w szkołach". Udzielamy finansowego i organizacyjnego wsparcia dla drużyn.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!