• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000216240

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów "RAZEM"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000216240.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Działalność statutowa jest realizowana w obszarach: oświata, edukacja i kultura, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój lokalny i regionalny oraz pomoc społeczna. Główne zaś cele to:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowo-kulturalnego, społecznego i gospodarczego wsi Witeradów,
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
3) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, samotni i niepełnosprawni) zabiegając m.in. o dotacje na zadania publiczne w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.
Propaguje wśród mieszkańców Witeradowa aktywny wypoczynek, turystykę i uczestnictwo w kulturze poprzez organizowanie wycieczek i imprez plenerowych oraz wyjazdów do teatru.
Najważniejsze zadania w roku 2014 to:
1) Pomoc w rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej oraz w budowie świetlicy wiejskiej w Witeradowie.
2) Próba utworzenia klubu młodzieżowego oraz rozszerzenie działań w istniejącym klubie seniora.
3) Zabieganie o remont i modernizację drogi powiatowej przez wieś Witeradów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!