• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000216884

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Teraźniejszość Przeszłości

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000216884.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Organizacja szkoleń w zakresie gry na instrumentach, organizacja koncertów muzyki poważnej przez wykonawców z kraju i zagranicy.
2. Organizacja plenerów malarskich dla artystów krajowych i zagranicznych.
3. Rewitalizacja, restauracja, odbudowa i konserwacja zabytków oraz wspomaganie i popieranie inicjatyw w zakresie ich odnowy.

Prowadzone działania
Obecnie współorganizujemy kolejne Warsztaty Muzyczne w Pałacu w Bałoszycach (16-26.01.2006 r.),przygotowujemy się do kolejnych w lipcu 2006 r.
Poza tym oczekujemy na ocene złożonego projektu w ramach INTERREG 3a, który został złożony w Wilnie wspólnie z Fundacją Kultury Kaliningradu, na działania w zakresie organizacji warsztatów muzycznych, festiwalu muzyki poważnej, plenerów malarskich, sympozjum naukowo-historycznego przedstawiającego rolę i działalność członków rodu von Brunneck zamieszkujących pałac w Bałoszycach, działających na rzecz Warmii i Mazur i Królewca (Kaliningradu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!