• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000217272

Formularze PIT 2017/2018 dla Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000217272.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- Działalność charytatywna, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym - zwłaszcza problemom osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, niedożywionych, chorych czy uzależnionych.

Prowadzone działania:
Praca na rzecz osób wychodzących z bezdomności lub zagrożonych bezdomnością poprzez:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, a w jego ramach:
- konsultacje pracownika socjalnego
- doradztwo zawodowe
- porady prawne (adwokat, radcy prawni)
- asystent rodziny
- wsparcie psychologiczne i duchowe
- prowadzenie projektów i akcji socjalnych
b) wsparcie Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
- terapia indywidualna
- doraźne konsultacje i opinie
- grupy wsparcia

Ponadto:
- Prowadzenie kuchni dla ubogich (dystrybucja podstawowych produktów żywnościowych);
- współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach programu unijnego PEAD (dystrybucja podstawowych produktów żywnościowych);
- doraźna pomoc materialna rodzinom czy osobom w trudnej sytuacji materialnej (opłaty za media, leki);
- przygotowanie Wigilii Bożego Narodzenia i obiadu wielkanocnego dla ubogich i bezdomnych;
- wspieranie działalności charytatywnej realizowanej m.in. przy klasztorach kapucyńskich (dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, obiadów szkolnych i wypoczynku, a także rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!