• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000218828

Formularze PIT 2017/2018 dla Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000218828.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem fundacji jest:
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych;
- aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i rozpoczynającym własną działalność gospodarczą;
- popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami;
- uruchamianie pozabankowego wsparcia finansowego dla nowo powstających firm;
- organizowanie imprez publicznych jak: imprezy środowiskowe, młodzieżowe, służące aktywizacji zawodowej, zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, budowie nowych miejsc pracy, promocji regionu.

Prowadzone działania:
Czynny jest bezpłatny punkt konsultacyjno-doradczy dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zorganizowaliśmy bezpłatne seminarium "Zakładam firmę w 2005 roku", a także bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Organizujemy spotkania, seminaria, warsztaty dla osób poszukujących pracy, przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!