• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000219230

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000219230.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które należy do wiodących ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce i za granicą, w następujących obszarach:
-podnoszenia jakości i unowocześniania metod diagnostyki i leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych ("Wszystkie dzieci są nasze"),
-prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Wsparcie realizowane jest w szczególności poprzez:
-finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,
-finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych, remontowych oraz wyposażenia wnętrz Centrum,
-doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową(stypendia, staże krajowe i zagraniczne),
- współorganizowanie targów i konferencji naukowych,
- popularyzację osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów - kampania "TAK dla Transplantacji".

Fundacja od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania naszej Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. Dodatkowo, każda osoba fizyczna i prawna może wesprzeć cele statutowe Fundacji w dowolnym zakresie, przekazując środki pieniężne na konto bankowe Fundacji. W przypadku otrzymania darowizny od osoby fizycznej, Fundacja wystawia potwierdzenie jej otrzymania, co stanowi podstawę do odpisania tej kwoty w wysokości do 6% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku otrzymania darowizny od osoby prawnej, jest możliwy odpis do 10% dochodu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!