• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000219331

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000219331.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Promowanie postaw społecznych wpływających na życie w trzeźwości i zachowanie zdrowia.
Profilaktyka, akcje informacyjne, edukacyjne, głównie wśród młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

Prowadzone działania
W 2005 roku odbyły się niżej wymienione imprezy organizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszenie:
- zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży - odbyła się w dniu 16-04-2005, udział brało 65 uczestników, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- VI Halowy Turniej Piłki Siatkowej dla dziewcząt i chłopców - zawody zostały przeprowadzone w dniach 07-04 - 07-05-2005. Udział brało 8 drużyn z 4 gimnazjów
- spotkanie dla dzieci i młodzieży - kwiecień 2005 - w spotkaniu brały udział dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych - organizowano zabawy i konkursy z nagrodami,
- obóz terapeutyczny w Murzasichlu - udział brało 30 osób - obóz odbywał się w dniach 12-05 - 15-05-2005 - zorganizowany przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
- mini festyn i ognisko z okazji Dnia Dziecka - zorganizowano w dniu 25-06-2005 uczestniczyło ponad 45 dzieci, rozdano paczki ze słodyczami, organizowano liczne konkursy z nagrodami, zabawy i gry,
- wyjazd do Częstochowy na coroczne spotkania Anonimowych alkoholików - w dniach 04 - 05 czerwca 2005 r. - uczestniczyło ok 100 osób - 2 autokary,
- spotkanie integracyjne z Klubami Honorowych Dawców Krwi - zorganizowano w dniach 27-05-2005 - przeprowadzono konkurs strzelecki,
- II rocznica obchodów powstania grupy AA "OPOKA" w dniu 30.04.2005 r. - udział ok. 100 osób,
- spotkania AA w Licheniu /dla 50 osób/ - organizacja wyjazdu i uczestnictwa,
- obóz wędrowny dla dzieci i rodziców - Turbacz - uczestniczyło 40 osób,
- obóz terapeutyczny w Piwnicznej - uczestniczyło - 40 osób,
- turniej piłkarski - IX Mieleckie Mistrzostwa Piłkarskie Szkół Podstawowych,
- zabawa Mikołajkowa - odbyła się w grudniu 2005 r.,
- trening asertywności - Czudec - udział wzięło 12 osób uzależnionych.
Ponadto prowadziliśmy zajęcia sportowo-rekreacyjne w świetlicy w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz w grudniu 2005 r. Ze świetlicy korzystali członkowie grup AA i Al Anon oraz dzieci i młodzież.
Prowadzono również, jak w poprzednich latach, obsługę Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, w którym udzielane są porady w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, pomocy członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tych rodzin, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna. Udzielane są również porady prawne, jak w zakresie pomocy psychologicznej.
Celem naszym jest promowanie trzeźwego stylu życia w myśl hasła "Trzeźwość= pełny i adekwatny kontakt z rzeczywistością taką, jaką ona jest".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!