• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000221097

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Edukacyjna - Primo Loco

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000221097.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Wspieramy realizację edukacyjnych programów autorskich.

Prowadzone działania:
- uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji programy edukacyjne, w szczególności przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz organizowanie pomocy dla tych jednostek,
- powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do realizacji określonych w celach Fundacji programów edukacyjnych,
- organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej, dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych,
- organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
- promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację,
- organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych,
- tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- współpraca z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.