• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000221607

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000221607.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc dzieciom chorym na epidermolysis bullosa.
Pomoc niepełnosprawnym, w szczególności chorym na epidermolysis bullosa.
Organizacja konferencji i zjazdów lekarzy i pacjentów.
Działalność wydawnicza i informacyjna.
Działalność szkoleniowa.
Pomoc ośrodkom z dziedziny medycyny, które na rzecz chorych na epidermolysis bullosa prowadzą badania.
Edukacja.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Prowadzone działania:
Aktualnie najważniejsze nasze akcje to:
"opatrunek serca" - akcja skierowana jest do rodzin dzieci mających epidermolysis bullosa, którym trudno jest zdobyć najpotrzebniejsze opatrunki do pielęgnacji.
"Motylkowy uśmiech dziecka" - akcja ma na celu integrację dzieci z epidermolysis bullosa za pomocą zabawy z rówieśnikami mającymi ten sam problem. Tym samym jest to akcja, która pozwala raz w roku wyjść tym dzieciom z czterech ścian i choć na chwilę zapomnieć o bólu i upokorzeniu związanym z chorobą.
"Konferencja naukowa świadomości o chorobie" - Konferencja ma cel naukowy skierowany do grona lekarskiego zwiazanego z leczeniem i pielegnacją choroby EB
"Lato dla Motylków"- projekt skierowany do podopiecznych stowarzyszenia, mających na celu zapewenienie raz w roku wypoczynku dla dzieci i ich rodzin połączony z rehabilitacją oraz warsztatami szkoleniowymi i psychologicznymi.