• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000222202

Formularze PIT 2017/2018 dla Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Dobro Zdrowie i Edukacja Celem Każdego Olsztynianina

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000222202.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Zwiększenie zakresu uczestnictwa rodziców w edukacji własnych dzieci.
2. Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieżyoraz dbanie o ich wszechstronny i harmonijny rozwój.
3.Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytucji materialnej, zagrożonej patologią społeczną.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5.Organizowanie szkoleń, kursów i imprez dzla dzieci, młoddzieży, rodziców i nauczycieli.

Prowadzone działania
1. Opracowywanie regulaminy w celu powołania Kapituły promującej wychowanie przedszkolne i działania profilktyczne w środowisku lokalnym.

2.Zorganizowanie konferencji dla rodziców dzieci uczęszczajacych do przedszkola i nauczycieli o zanaczeniu wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka - czerwiec 2006.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!